|Zahapi.com|Намери Вълнуваща Връзка!

Декларация за поверителност


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ НА ZAHAPI.COM 

Използвайки този сайт Вие се съгласявате да администрираме всички лични данни, които ни предоставяте: пол, възраст, интереси при регистрацията, браузърът който използвате, URL и други, както и да използваме от автоматично събраната информация с маркетингови и статистически цели за подобряване на обслужването Ви, така и получаването на търговска информация от Zahapi.com на Е-мейл адреса Ви попълнен при регистрация.
 
Ако изберете да платите за Услугите с карта, ще бъдете задължени да предоставите допълнителна информация за картата си. 
Тази информация ще бъде предадена на нашия доставчик на плащания чрез сигурна връзка, но в никакъв момент информацията за Вашата карта няма да бъде известна или задържана от нас.

ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВСЯКАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ Е ДОБРОВОЛНО!
 
Част от тази информация се публикува с Вашето съгласие в профилът Ви, който е изложен публично на Zahapi.com. 
Ние сме регистрирани по Закона за защита на личните данни като администратори на данни и гарантираме на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни използвайки ги единствено само за да Ви предоставим нашите услуги, като в никакъв случай ние няма да я предадем на трета страна, освен в случаите когато имаме изричното писмено съгласие на Потребителя или Информацията е изискана от Държавни органи или Длъжностни лица, които според действащото Законодателство са оправомощени и имат официално искане да изискват и събират такава информация – това са органи като Полиция, Съд, Прокуратура и други подобни.

Събраните от нас лични данни ще се използват само за целите за които са събрани и тяхната конфиденциалност е гарантирана. 
Гарантираме Ви, че Е-мейл адресите Ви не се предоставят от нас на трети лица.
Можем да разкрием, поправим, заличим Вашите лични данни при писменна молба от Ваша страна. 
При регистрацията си Вие се задължавате да предоставите пълна, точна и вярна информация за себе си.

С регистрацията си в сайта, Вие гарантирате, че сте не по малки от 18 години.
Ние НЕ гарантираме, че всички ползватели на нашата услуга са по- големи от 18 години. 
Всеки член, който е под изискуемият минимум носи отговорност за своите действия! 

Моля, имайте предвид , че ще запазим Вашите лични данни, докато профилът Ви не бъде изтрит. 
Личната кореспонденция, изпратена до други потребители чрез сайта, ще бъде архивирана за максимум 6 месеца от изпратената дата, след което ще бъде унищожена.
 
За да можем да отговорим на всякакви запитвания или жалби, които може да получите впоследствие, всякакви кореспонденция или заявки за подкрепа, изпратени чрез вградената система за поддръжка, ще се съхраняват за максимум 5 години от датата на затваряне на подложката за поддръжка. 
 
Ако сте се регистрирали можете да редактирате Вашите данни като влезете в профила си.
При непълна , невярна и неточна информация, Вие заявявате че сте напълно отговорен за подадената информация.

Потребителят се задължава да НЕ предоставя Потребителското име и паролата си за ползване от трети лица както и поемате отговорност, ако ги предоставите на трета страна. 
При съмнения за това, че Вашият акаунт се използва от трета страна без Ваше разрешение Вие може да промените паролата за достъп.

Всеки Потребител с или без мотив може да изтрие своята регистрация в Zahapi.com. - следвайки указанията посочени в сайта.|Профил| Настройки |Поверителност| 
При изтриване на регистрацията Ви Zahapi.com премахва завинаги и координатите за връзка с Вас от базата данни в нашите системи и няма никакво задължение да възстанови регистрацията Ви. 
Няма да получавате непоискани имейли и писма от нас или от членове на сайта.
С изтриване на регистрацията Ви се отказвате от всички права, които сте имали в сайта.
Няма данни, които да останат в нашите системи, с изключение на лична кореспонденция или изпратени до нас запитвания. 
Кореспонденцията, изпратена до нас, включително имейли и писма, ще се съхранява в досие с ограничен достъп до нашите оторизирани членове на екипа. 

Ако профилът Ви е изтрит, защото сте нарушили нашите Общи условия, ние си запазваме правото да запазим някои или всичките Ви лични данни в продължение на до пет години, за да помогнем за защитата на Законните Потребители, да предотвратим измами и да ни даде възможност да оказваме съдействие  на полицията или други правоприлагащи органи, ако това е Законово изискване Моля свържете се с нас ако имате въпроси свързани с личните Ви данни.

Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с Българското Законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.